Klub českých turistů - odbor Vizovice

Pl?n akc? na rok 2013

zobrazit ?

Pozv?nka na sch?zi pro z?jemce o z?jezd do Rumunska

v?ce informac? ?

P?id?ny fotky z ?innosti klubu z obdob? 2004 a? 2012 od pana Pol?ka

fotogalerie ?

P?id?ny fotky z kondi?n? vych?zky Z?dve?sk? zvony

p?ej?t na fotky ?

Festival turistick?ch amat?rsk?ch film? a elektronick?ch fotografi?

V?en? turist? a p??tel? turistiky,

Oblastn?m v?bor K?T Vala?sko Ch?iby a odbor K?T Vizovice V?s srde?n? zvou na

FESTIVAL TURISTICK?CH AMAT?RSK?CH FILM? A
ELEKTRONICK?CH FOTOGRAFI? VE ZL?N? A VIZOVIC?CH

Program nejenom v kin?, ale i v ?ter?nu? m??e b?t pro v?s p?kn?m zah?jen?m turistick? sez?ny.

M??ete se z??astnit i bez p?ihl?en? filmov?ho d?la. Program bude zaj?mav?. Dal?? informace budeme p?in?et na na?ich str?nk?ch a? do zah?jen? festivalu.

pozv?nka na festival ?
V?ce informac? ?

P?id?ny informace ke kondi?n? vych?zce Z?dve?sk? zvony

p?ej?t na akci ?

P?id?ny fotky z kondi?n? vych?zky Rokytnice - Vizovice

Zobrazit fotky ?

P?id?n informace k z?jezdu do ?antorije

V?ce informac? ?

P?id?n tip na v?let: turistika ve Vysok?ch Tatr?ch

Zobrazit fotky ?

Chcete-li se tak? pod?lit o sv? tipy na v?let, m??ete n?s kontaktovat na emailu: eurobeds.vitek@kct.cz

P?id?ny fotky z T?bor?ku a ze z?jezdu Bumb?lka - Sol??

t?bor?k na Revice ?

z?jezd Bumb?lka - Sol?? ?

 
TOPlist